Terapia BOBATH

Terapia BOBATH („Bobath dla dorosłych”) – jest podejściem do badania i rozwiązywania problemów ruchowych, a także rehabilitacji osób z zaburzonym napięciem mięśniowym, ruchomością i funkcją spowodowanymi uszkodzeniem Centralnego Układu Nerwowego.

Terapia dąży do osiągnięcia prawidłowej funkcji poprzez osiąganie kontroli posturalnej i zdysocjowanych, kontrolowanych ruchów. Nieprawidłowe napięcie, reakcje stowarzyszone i ich konsekwencje muszą być normalizowane.

Mając na uwadze usprawnianie pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi należy być świadomym, że powtarzanie dobrych programów prowadzi do dobrych rezultatów, natomiast powtarzanie złych programów prowadzi do złych rezultatów. Terapia Bobath adresowana jest do pacjentów po udarze, w przebiegu choroby Stwardnienia Rozsianego, po ogniskowych uszkodzeniach mózgu, lub urazach rdzenia kręgowego. Te jednostki chorobowe dają obraz neurologiczny w postaci zaburzeń ruchowych, które wymagają indywidualnego podejścia terapeutycznego. Sama rehabilitacja ruchowa nakierowana jest na cel funkcjonalny.