Rehabilitacja po ogniskowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego

Rehabilitacja po ogniskowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Pourazowe uszkodzenie CUN może mieć charakter ogniskowy lub rozległy.

Pourazowe uszkodzenia OUN można podzielić na pierwotne (powstające w trakcie lub bezpośrednio po urazie) i wtórne. Do tych drugich zaliczane są zmiany o charakterze ogólnoustrojowym (obniżenie ciśnienia tętniczego, niedotlenienie, zaburzenia elektrolitowe) oraz wewnątrzczaszkowe (obrzęk i/lub zapalenie mózgu).

Do przyczyn urazów głowy zalicza się: wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy czy w domu (upadki z wysokości).

Podczas napadów padaczki (utraty przytomności) również może dochodzić do urazów.

REHABILITACJA CZĘSTOCHOWA – kontakt