Urazy rdzenia kręgowego

Urazy rdzenia kręgowego

Zaburzenie ciągłości rdzenia kręgowego. Przyczyn takiego zjawiska może być wiele: od nieszczęśliwego wypadku do niezamierzonego przerwania ciągłości rdzenia kręgowego w trakcie operacji chirurgicznej lub następstwa choroby (np.guzów w tej okolicy).

Im wyższy poziom uszkodzenia rdzenia kręgowego, tym większy jest wpływ tego uszkodzenia na sprawność czuciową i ruchową.

Paraplegia – jest to porażenie kończyn dolnych.

Tetraplegia – jest to porażenie czterokończynowe.

Osoby z paraplegią tracą zdolność czucia i wykonywania ruchów dolnej części ciała (od pasa w dół), u chorych z tetraplegią dochodzi do zaburzeń w obrębie rąk jak i nóg.

Pomiędzy poszczególnymi chorymi są różnice pod względem stopnia upośledzenia sprawności ruchowej i czuciowej, zależy to od rozległości uszkodzenia rdzenia kręgowego (częściowego lub całkowitego przerwania ciągłości szlaków nerwowych).